ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญต่อเราเป็นอย่างยิ่ง เราจึงได้จัดทำคำแถลงเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นเพื่อให้คุณทราบถึงวิธีการรวบรวม การใช้งาน การแชร์และการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คำแถลงเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน (“แอป”) ทั้งหมดและผลิตภัณฑ์ที่แสดงคำแถลงเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้

วิธีการที่ Automart ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” คือข้อมูลที่ไม่ว่าจะเป็นของส่วนตัวบุคคลหรือร่วมกับข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกเก็บรวบรวมระบุว่าเป็นตัวบุคคล เมื่อเรารวมข้อมูลอื่น ๆ (เช่น ข้อมูลที่ด้วยตัวมันเองแล้ว ไม่ระบุตัวบุคคล) ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคล เราถือว่าข้อมูลที่รวมมาเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อคุณติดต่อกับ Automart

เมื่อคุณมีการติดต่อกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าทางอีเมล โทรศัพท์หรือติดต่อด้วยตนเอง เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมลและรายละเอียดที่ติดต่อ เพื่อปรับปรุงการให้บริการลูกค้าภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราอาจจะบันทึกและวิเคราะห์บทสนทนากับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าและวิเคราะห์ข้อเสนอแนะใดๆ ที่ให้ไว้กับเราผ่านการสำรวจความคิดเห็นโดยสมัครใจของลูกค้า ทั้งนี้ข้อมูลจะถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาบริการเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น การอัพเดทข้อมูลข่าวสาร การส่งอีเมล การโฆษณา การซื้อสินค้าและจัดส่งสินค้า การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของเราการส่งข้อเสนอพิเศษและการส่งเสริมการขาย การประมวลผลการจัดซื้อทั้งระบบ การขนส่ง การวิเคราะห์ปรับปรุงเพื่อความถึงพอใจของลูกค้า การวิเคราะห์ปรับปรุงสินค้าและบริการ

การเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้

เราไม่มีนโยบยในการซื้อขายและเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ หากเราได้รับความยินยอมจากคุณให้กระทำดังกล่าว การได้รับความยินยอมเป็นอาจจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

มีการใช้คุกกี้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการจดจำข้อมูลบางอย่าง และวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ Automart

 

ความปลอดภัย

Automart จะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อช่วยป้องกันการสูญเสีย, การใช้งานในทางที่ผิด, การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและการเปิดเผยข้อมูลหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตภายใต้การควบคุม

 การอัปเดตคำแถลงเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล

เราอาจเปลี่ยนแปลงคำแถลงเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว เราปรับปรุงข้อเสนอในปัจจุบันของเราและในขณะที่เทคโนโลยีและกฎหมายเปลี่ยนไป คุณสามารถทราบได้ว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถูกปรับปรุงล่าสุดเมื่อใด โดยไปดูที่ข้อความ “ปรับปรุงครั้งล่าสุด” และ “วันที่ปรับปรุง” การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลต่อเมื่อเราได้โพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรับปรุงแล้วลงในเว็บไซต์ที่ได้รับผลของเรา เราจะให้แจ้งให้ท่านทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และเราจะขอความยินยอมของคุณโดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ คำแถลงนี้จะจัดส่งทางอีเมลหรือโพสต์ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์/แอปที่ได้รับผลกระทบซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้

 
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการเก็บรวบรวม ดังที่กำหนดไว้ในคำแถลงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เว้นแต่จะมีการกำหนดระยะเวลาเก็บรักษาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้